สภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพและการฟื้นตัวของผู้ป่วย

สุขภาพและความปลอดภัย

ฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ภาวะโรคแทรกซ้อน และชะลอกการฟื้นตัวของผู้ป่วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักและเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยของโรงพยาบาล

การแพร่เชื้อของแบคทีเรีย

ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้น เป็นสาเหตุให้แบคทีเรียแพร่กระจายตัวรวดเร็วยิ่งขึน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ

ภาระและความเสี่ยง

การติดเชื้อ หรือมีอาการเจ็บป่วยมากขึ้นขณะที่อยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์ อาจนำไปสู่การฟ้องร้องจากผู้ป่วย ซึ่งอาจทำให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น

เครื่องตรวจสอบสภาพอากาศ AirVisual Pro

ตรวจสอบสภาพอากาศ วัดปริมาณฝุ่นละอองภายในอาคารและที่พักอาศัย เพื่อสภาพอากาศที่สะอาดและสุขภาพที่ดีของทุกคน

วัดค่าและควบคุมมลพิษที่ส่งเสียต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

  • ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
  • ฝุ่น PM2.5
  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  • อุณหภูมิ
  • ความชื้น
  • เปรียบเทียบคุณภาพอากาศภายในและนอกอาคาร
ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม
ระบบกรองอากาศอัตโนมัติ

ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ

ระบบปรับคุณภาพอากาศให้อากาศบริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอ ด้วยการรวมข้อมูลจากเครื่องตรวจสภาพอากาศ และอุปกรณ์ปรับอากาศอื่นๆ เพื่อส่งต่อให้เครื่องฟอกอากาศ CleanZone SL ของ IQAir ทำงานอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพรวมของเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ

จัดการอากาศรอบตัวคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถควบคุมการตรวจสอบอากาศทั้งหมด ผ่านทางหน้าหลัก (เว็บแดชบอร์ด) ขององค์กร นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วทุกพื้นที่ของคุณแบบเรียลไทม์ ควบคุมการตั้งค่าของเครื่องตรวจ และดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องตรวจได้

ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
หมอแสดงข้อมูลในแท็บเล็ตให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ข้อมูลคุณภาพอากาศแสดงบนหน้าจอ

แสดงคุณภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงขององค์กร

แบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศกับผู้ป่วยและพนักงาน ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ วิดเจ็ตในเว็บไซต์ แอพ และsocial networks ต่างๆ เพื่อความอุ่นใจของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และยังช่วยประหยัดเวลาของพนักงาน

บริการติดตั้งอุปกรณ์จากช่างมืออาชีพ

ใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย

คุณสามารถใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศทั้งในอาคารและนอกอาคาร เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทำกิจกรรมต่างๆ แบ่งปันข้อมูลให้แก่ทุกคนในองค์กร และป้องกันการเจ็บป่วยจากมลภาวะทางอากาศ ที่อาจก่อให้เกิดการฟ้องร้องจากพนักงาน

ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

AirVisual Enterprise ตอบสนองทุกความต้องการด้านคุณภาพอากาศของคุณ