Air quality near Da Zhi Gu 8th Rd, Tianjin

Air quality index (AQI) and PM2.5 air pollution near Da Zhi Gu 8th Rd, Tianjin

LAST UPDATE (local time)

44.0K people follow this station

  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
IQAir map with AQI colorful pins

Weather

What is the current weather near Da Zhi Gu 8th Rd, Tianjin?

Weather icon
WeatherClear sky
Temperature86°C
Humidity25%
Wind11.2 mp/h
Pressure1002 mb

live aqi city ranking

Real-time China city ranking

Tooltip icon
#cityUS AQI
1 Xianju, Zhejiang

137

2 Wusong, Anhui

132

3 Fengxian, Jiangsu

124

4 Linping, Zhejiang

124

5 Jinxiangzhen, Zhejiang

111

6 Huzhou, Zhejiang

110

7 Korla, Xinjiang

107

8 Huayin, Shaanxi

105

9 Jiaxing, Zhejiang

99

10 Songling, Jiangsu

99

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

live aqi station ranking

Real-time Tianjin air quality ranking

Tooltip icon
#stationUS AQI
1 Yong Ming Lu

99

2 De wei Road

54

3 Yuejin Lu

53

4 Qianjin Road

51

5 Da Zhi Gu 8th Rd

50

6 Yongyang West Road

50

7 Binshui East Road

45

8 Binshui West Road

42

9 North Zhongshan Road

41

10 Huaihe Road

39

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

US AQI

50

live AQI index
Good

Human face indicating AQI level

Overview

What is the current air quality near Da Zhi Gu 8th Rd, Tianjin?

Air pollution levelAir quality indexMain pollutant
Good 50 US AQIO3
PollutantsConcentration
PM2.5
3 µg/m³
O3
125 µg/m³
CO
500 µg/m³

Health Recommendations

How to protect from air pollution in Da Zhi Gu 8th Rd?

An open window iconOpen your windows to bring clean, fresh air indoors
A man cycling iconEnjoy outdoor activities

Forecast

Da Zhi Gu 8th Rd, Tianjin air quality index (AQI) forecast

DayPollution levelWeatherTemperatureWind
Monday, Jun 14

Unhealthy 154 US AQI

Human face indicating AQI level
Tuesday, Jun 15

Moderate 65 US AQI

Human face indicating AQI level
Wednesday, Jun 16

Moderate 76 US AQI

Human face indicating AQI level
Today

Moderate 54 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon87.8°68°
Wind rotating 354 degree

11.2 mp/h

Friday, Jun 18

Moderate 73 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon93.2°71.6°
Wind rotating 294 degree

13.4 mp/h

Saturday, Jun 19

Moderate 93 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon100.4°73.4°
Wind rotating 259 degree

13.4 mp/h

Sunday, Jun 20

Unhealthy for Sensitive Groups 130 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon100.4°78.8°
Wind rotating 54 degree

13.4 mp/h

Monday, Jun 21

Unhealthy 152 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon89.6°73.4°
Wind rotating 118 degree

11.2 mp/h

Tuesday, Jun 22

Unhealthy for Sensitive Groups 126 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon89.6°73.4°
Wind rotating 148 degree

11.2 mp/h

Wednesday, Jun 23

Unhealthy 157 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon91.4°68°
Wind rotating 126 degree

15.7 mp/h

Interested in hourly forecast? Get the app

Historical

Historic air quality graph: Da Zhi Gu 8th Rd, Tianjin

How to best protect from air pollution?

Reduce your air pollution exposure in Da Zhi Gu 8th Rd, Tianjin

Connect With IQAir

Sign up for our newsletter