Air quality near Nanzhen Dahekan Water Plant, Hanzhong

Air quality index (AQI) and PM2.5 air pollution near Nanzhen Dahekan Water Plant, Hanzhong

LAST UPDATE (local time)

537 people follow this station

  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
IQAir map with AQI colorful pins

Weather

What is the current weather near Nanzhen Dahekan Water Plant, Hanzhong?

Weather icon
WeatherClear sky
Temperature46.4°C
Humidity60%
Wind2.5 mp/h
Pressure1028 mb

live aqi city ranking

Real-time China city ranking

Tooltip icon
#cityUS AQI
1 Wujiaqu, Xinjiang

310

2 Bijie, Guizhou

253

3 Weining, Guizhou

236

4 Changji, Xinjiang

209

5 Shihezi, Xinjiang

205

6 Luzhou, Sichuan

204

7 Xiannu, Jiangsu

197

8 Hechuan, Chongqing

194

9 Zigong, Sichuan

194

10 Liupanshui, Guizhou

190

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

live aqi station ranking

Real-time Hanzhong air quality ranking

Tooltip icon
#stationUS AQI
1 Lueyang County Maternal and Child Health Hospital

187

2 City monitoring station

172

3 Xinyuan Development Zone

172

4 Chenggu County Government

164

5 Yangxian government

161

6 Nanzhen Dahekan Water Plant

160

7 Jixian County Government

156

8 Xixiang County Monitoring Station

156

9 Nanzheng County Environmental Protection Bureau

155

10 Zhenba County Monitoring Station

146

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

US AQI

160

live AQI index
Unhealthy

Human face indicating AQI level

Overview

What is the current air quality near Nanzhen Dahekan Water Plant, Hanzhong?

Air pollution levelAir quality indexMain pollutant
Unhealthy 160 US AQIPM2.5
PollutantsConcentration
PM2.5
72 µg/m³
PM10
143 µg/m³
O3
16 µg/m³
NO2
90 µg/m³
SO2
15 µg/m³
CO
2749 µg/m³

Health Recommendations

How to protect from air pollution in Nanzhen Dahekan Water Plant?

An IQAir mask icon Wear a mask outdoors
Get a Mask
An IQAir purifier icon Run an air purifier
Get an air purifier
An open window iconClose your windows to avoid dirty outdoor air
A man cycling iconAvoid outdoor exercise

Forecast

Nanzhen Dahekan Water Plant, Hanzhong air quality index (AQI) forecast

DayPollution levelWeatherTemperatureWind
Wednesday, Dec 1

Unhealthy 157 US AQI

Human face indicating AQI level
Thursday, Dec 2

Unhealthy 155 US AQI

Human face indicating AQI level
Friday, Dec 3

Unhealthy 164 US AQI

Human face indicating AQI level
Today

Unhealthy 160 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon55.4°37.4°
Wind rotating 188 degree

2.2 mp/h

Sunday, Dec 5

Moderate 70 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon55.4°39.2°
Wind rotating 71 degree

2.2 mp/h

Monday, Dec 6

Moderate 67 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon53.6°41°
Wind rotating 58 degree

2.2 mp/h

Tuesday, Dec 7

Moderate 61 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon50°42.8°
Wind rotating 71 degree

4.5 mp/h

Wednesday, Dec 8

Moderate 73 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon44.6°39.2°
Wind rotating 217 degree

2.2 mp/h

Thursday, Dec 9

Moderate 85 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon53.6°39.2°
Wind rotating 57 degree

2.2 mp/h

Friday, Dec 10

Moderate 97 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon50°44.6°
Wind rotating 267 degree

4.5 mp/h

Interested in hourly forecast? Get the app

Historical

Historic air quality graph: Nanzhen Dahekan Water Plant, Hanzhong

How to best protect from air pollution?

Reduce your air pollution exposure in Nanzhen Dahekan Water Plant, Hanzhong

Connect With IQAir

Sign up for our newsletter