Air quality near Zhoubai, Chongqing

Air quality index (AQI) and PM2.5 air pollution near Zhoubai, Chongqing

LAST UPDATE (local time)

4 people follow this station

  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
IQAir map with AQI colorful pins

Weather

What is the current weather near Zhoubai, Chongqing?

Weather icon
WeatherBroken clouds
Temperature46.4°C
Humidity76%
Wind1 mp/h
Pressure965 mb

live aqi city ranking

Real-time China city ranking

#cityUS AQI
1 Kashgar, Xinjiang

524

2 Turpan, Xinjiang

331

3 Aksu, Xinjiang

310

4 Alxa League, Inner Mongolia

293

5 Fuxin, Liaoning

224

6 Siping, Jilin

224

7 Zhongwei, Ningxia

199

8 Changchun, Jilin

191

9 Baiyin, Gansu

186

10 Xiangyang, Hubei

184

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

live aqi station ranking

Real-time Chongqing air quality ranking

#stationUS AQI
1 Nanping

99

2 Lijia

86

3 Xie taizi

76

4 新山村

76

5 Tiansheng

74

6 Bai shi yi

72

7 Chayuan

72

8 Yu xin jie

72

9 Huxi

70

10 Konggang

68

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

US AQI

57

live AQI index
Moderate

Human face indicating AQI level

Overview

What is the current air quality near Zhoubai, Chongqing?

Air pollution levelAir quality indexMain pollutant
Moderate 57 US AQItrendPM2.5
PollutantsConcentration
PM2.5
15 µg/m³trend
pm10
21 µg/m³trend
o3
46 µg/m³
no2
4 µg/m³trend
so2
11 µg/m³trend
co
400 µg/m³

Health Recommendations

How to protect from air pollution in Zhoubai?

An open window iconClose your windows to avoid dirty outdoor air
A man cycling iconSensitive groups should reduce outdoor exercise

Forecast

Zhoubai, Chongqing air quality index (AQI) forecast

DayPollution levelWeatherTemperatureWind
Wednesday, Feb 24

Unhealthy for Sensitive Groups 136 US AQI

Human face indicating AQI level
Thursday, Feb 25

Moderate 60 US AQI

Human face indicating AQI level
Friday, Feb 26

Moderate 68 US AQI

Human face indicating AQI level
Today

Moderate 60 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon48.2°41°
Wind rotating 116 degree

2.2 mp/h

Sunday, Feb 28

Unhealthy for Sensitive Groups 141 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon50°44.6°
Wind rotating 77 degree

2.2 mp/h

Monday, Mar 1

Moderate 80 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon51.8°50°
Wind rotating 346 degree

0 mp/h

Tuesday, Mar 2

Moderate 82 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon53.6°46.4°
Wind rotating 134 degree

2.2 mp/h

Wednesday, Mar 3

Unhealthy for Sensitive Groups 109 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon51.8°46.4°
Wind rotating 127 degree

0 mp/h

Thursday, Mar 4

Unhealthy 151 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon60.8°44.6°
Wind rotating 302 degree

0 mp/h

Friday, Mar 5

Unhealthy for Sensitive Groups 136 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon62.6°51.8°
Wind rotating 330 degree

0 mp/h

Interested in hourly forecast? Get the app

Historical

Historic air quality graph: Zhoubai, Chongqing

How to best protect from air pollution?

Reduce your air pollution exposure in Zhoubai, Chongqing

Connect With IQAir

Sign up for our newsletter